Business Intelligence - IBM Cognos PowerPlay - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Business Intelligence - IBM Cognos PowerPlay


Aby podejmować trafne decyzje biznesowe, musimy posiadać właściwe informacje. Oprogramowanie klasy OLAP to rozwiązania, które ułatwiają wyszukiwanie kluczowych informacji dzięki wielowymiarowym analizom danych firmy.

IBM Cognos PowerPlay jest najlepiej sprzedającym się produktem tej klasy na świecie, pozwalającym menedżerom odpowiedzieć na pytanie dlaczego firma osiąga określone wyniki i co jest tego przyczyną.

IBM Cognos PowerPlay to produkt:

  • łatwy w użyciu

  • szybki w obsłudze

  • posiadający wiele wbudowanych funkcjonalności ułatwiających wyszukiwanie zależności między danymi

  • wysoce skalowalny



Cognos PowerPlay »  

    - cechy »  

    - komponenty »  

    - możliwości »  

    - wymagania »  




Słowniczek BI/CPM »