Business Intelligence - IBM Cognos PowerPlay - komponenty - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Business Intelligence - IBM Cognos PowerPlay - komponenty


PowerPlay Transformer – Transformer przekształca dane szczegółowe pochodzące z różnych źródeł w dane zagregowane w kostce PowerPlay

PowerPlay for Windows – zaawansowana aplikacja do eksploracji kostek PowerPlay oraz kostek pochodzących od innych dostwaców. Umożliwia także tworzenie zaawansowanych raportów PowerPlay

PowerPlay Enterprise Server – umożliwia publikację i eksplorację kostek oraz raportów PowerPlay poprzez przeglądarkę www. Dzięki udostępnieniu kostek i raportów w środowisku webowym możliwa jest analiza danych przez wielu użytkowników końcowych bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach klienckich

PowerPlay for Excel – daje możliwość przeglądania danych znajdujących się w kostce PowerPlay poprzez Microsoft Excel. Analiza danych odbywa się bezpośrednio w arkuszu danych Excela. Określony fragment kostki może zostać zapisany w formacie Excela i być poddany wszelkim dostępnym operacjom w tej aplikacji

Cognos PowerPlay »  

    - cechy »  

    - komponenty »  

    - możliwości »  

    - wymagania »  
Słowniczek BI/CPM »