Business Intelligence - IBM Cognos PowerPlay - możliwości - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Business Intelligence - IBM Cognos PowerPlay - możliwości


IBM Cognos PowerPlay daje ogromne możliwości:

  • analiza danych zorganizowanych w logiczne kategorie (data, region sprzedaży, grupa produktów) według miar pochodzących z różnych źródeł (wartość sprzedaży, koszty produkcji, zysk jednostkowy)

  • swobodne przechodzenie między różnymi poziomami szczegółowości - z poziomu ogólnego do interesującego nas poziomu szczegółowości

  • eksploracja wielowymiarowych danych poprzez proste klikanie i przeciąganie kategorii oraz miar

  • graficzne przeglądanie relacji między danymi i prosta zmiana widoków

  • użytkownicy mogą łatwo eksplorować dane, tworzyć rankingi, sortować, tworzyć prognozy po to by mieć pełniejszy wgląd w kluczowe informacje

  • przyjazny interfejs czyni analizy wielowymiarowe łatwymi w obsłudze, bez względu na poziom znajomości zagadnień technicznych przez użytkownikaCognos PowerPlay »  

    - cechy »  

    - komponenty »  

    - możliwości »  

    - wymagania »  
Słowniczek BI/CPM »