Business Intelligence - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Business Intelligence


Zebranie rozproszonych po całej firmie informacji oraz ich przetworzenie nie jest możliwe bez odpowiedniego wsparcia. Business Intelligence wspiera zarządzanie firmą przez dostarczenie odpowiednich informacji właściwym ludziom, we właściwym czasie.

Głównym zadaniem platformy Business Intelligence jest integracja danych z różnych źródeł i przedstawienie rzetelnych informacji biznesowych. Zadaniem zespołu wdrożeniowego jest stworzenie optymalnej platformy systemowej, która służyć będzie poznaniu rezultatów zachodzących procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie.
Cognos 8
Business Intelligence
»  


Cognos ReportNet »  

Cognos PowerPlay »  

Cognos DecisionStream »  
Słowniczek BI/CPM »