Business Intelligence - IBM Cognos ReportNet - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Business Intelligence - IBM Cognos ReportNet


IBM Cognos ReportNet jest pierwszym tak szerokim narzędziem do raportowania pozwalającym tworzyć, modyfikować i dystrybuować zaawansowane raporty za pomocą przeglądarki.

IBM Cognos ReportNet to narzędzie dostarczające decydentom informacji o bieżącym i historycznym stanie przedsiębiorstwa, pozwalające na zobrazowanie i dostrzeżenie istniejących (nierzadko nie odkrytych wcześniej) zależności między danymi czy wskaźnikami.

IBM Cognos ReportNet ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji w przyszłych okresach, bazując na informacjach pochodzących z różnych źródeł danych (ERP, systemy dedykowane, hurtownie danych, pliki tekstowe itp.)

Cognos ReportNet »  

    - cechy »  

    - komponenty »  

    - możliwości »  

    - wymagania »  
Słowniczek BI/CPM »