Business Intelligence - IBM Cognos ReportNet - możliwości - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Business Intelligence - IBM Cognos ReportNet - możliwości


Zaawansowane możliwości raportowania realizowane są poprzez:

  • powiązane zapytania – jedno zapytanie oparte na wielu źródłach danych różnych dostawców zwraca pojedynczy raport

  • intuicyjny sposób tworzenia raportów – aplikacja automatycznie dopasowuje wygląd raportu podczas dodawania, przemieszczania i usuwania elementów raportu

  • możliwość umieszczenia dowolnej treści w raporcie: aplikacji, strony www czy zawartości nie związanej z BI

  • tworzenie raportów metodą „przeciągnij i upuść” (drag-and-drop) - pozwala na umieszczenie w dowolnym miejscu żądanej treści: tekstu, rysunków, wykresów, etc.

  • użycie różnorodnych wykresów: punktowy, kołowy, kolumnowy, radarowy, warstwowy, słupkowy, liniowy; zarówno w postaci standardowej jak i 3D

  • modyfikację raportów za pomocą podpowiedzi (prompt) i pasków narzędzi

  • pracę z danymi przy użyciu znanych wyrażeń biznesowych

  • tworzenie kompleksowych, wielostronicowych układów używających różnych źródeł danych bez programowania czy dodatkowych czynności

  • formatowanie warunkowe i automatyczne kalkulacje
Cognos ReportNet »  

    - cechy »  

    - komponenty »  

    - możliwości »  

    - wymagania »  
Słowniczek BI/CPM »