Business Intelligence - Cognos DecisionStream - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Business Intelligence - Cognos DecisionStream


Szybkie i proste raportowanie jest podstawowym celem każdego rozwiązania Business Intelligence. Cognos DecisionStream to oprogramowanie klasy ETL (extract, transform, load) stworzone dla efektywnej realizacji tego celu.

Cognos DecisionStream wyciąga dane z wielu różnych źródeł, dokonuje zaawansowanych przekształceń i agregacji danych, modeluje wymiary i tabele faktów oraz zasila hurtownie danych informacjami biznesowymi. Zintegrowany z pozostałymi systemami firmy Cognos, DecisionStream dostarcza podstawę dla kompletnego rozwiązania Business Intelligence w najszybszym możliwym czasie.

Cognos DecisionStream zwiększa efektywność firmy przez:

  • przygotowanie danych operacyjnych dla raportowania – DecisionStream łączy dane z różnych źródeł tworząc jednorodną podstawę dla całego rozwiązania Business Intelligence w firmie, umożliwiając tym samym raportowanie i analizę danych operacyjnych

  • zwiększenie wiarygodności informacji – wielowymiarowe składnice danych stanowią logiczną i spójna podstawę dla całego rozwiązania Business Intelligence, a możliwość użycia wspólnych wymiarów, takich jak data, klient czy produkt umożliwia wyszukiwanie i łączenie informacji z różnych obszarów funkcjonalnych – np. ze sprzedaży w powiązaniu z kosztami produkcji

  • szybkie dostarczenie rozwiązania BI – intuicyjne środowisko i szeroki zakres funkcji charakterystycznych dla hurtowni danych (wolno zmieniające się wymiary, opóźnione fakty itp.) pozwala na szybkie zaprojektowanie skomplikowanych hurtowni bez konieczności zaawansowanego programowania. Cognos DecisionStream pozwala także na etapowe wdrożenie hurtowni udostępniając do raportowania dane z wdrożonego obszaru


DecisionStream »  

    - cechy »  

    - wymagania »  
Słowniczek BI/CPM »