Scorecarding - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Scorecarding


Załóżmy, że celem firmy jest osiągnięcie pierwszego miejsca, jeśli chodzi o udział rynkowy. Dyrektor przedstawia strategię i biznes plan zarządowi. W jaki sposób spowodować, by ten cel stał się rzeczywistością? Jak ma wyglądać praca ludzi, by ich codzienne czynności podporządkowane były realizacji strategii? I jak przetłumaczyć strategię na konkretne zadania, cele i miary ją opisujące ?

Scorecarding to transformacja strategii firmy w zestaw wskaźników, które pozwalają opisać i mierzyć jej wykonanie. Ten zestaw mierników służący do bieżącego monitorowania działań prowadzących do osiągnięcia przyjętej strategii to balanced scorecard, tłumaczony jako zrównoważona karta wyników, umożliwiający szybką i właściwą ocenę efektywności firmy.

Monitorowanie wydajności sprowadza się do analizy kluczowych mierników wydajności (Key Performance Indicators) i przypisywanie odpowiedzialności za realizację celów. Przez to łatwo można określić działy i obszary, gdzie podjęcie działań jest najbardziej potrzebne. Dzięki integracji kilku kluczowych czynników sukcesu firmy z wieloma miarami, zarząd posiada szybki dostęp do informacji pozwalającej określić kondycję firmy z kilku wybranych perspektyw.

Scorecarding jest więc metodą zarządzania strategicznego, która pozwala mierzyć efektywność firmy w wielu perspektywach. Mogą to być: perspektywa finansowa (jak firma realizuje oczekiwania dotyczące zysków czy obrotów), klienta (miary oceniające w jakim stopniu firma spełnia oczekiwania klientów), perspektywa procesów gospodarczych (miary monitorujące jakość i koszt procesów operacyjnych) czy perspektywa rozwoju (ocena innowacyjności i doskonalenia). Analizując codzienne procesy operacyjne wszystkich działów możemy połączyć je z długoterminowymi celami.

Cognos Metrics Manager »  
Słowniczek BI/CPM »