Metrics Manager - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Metrics Manager


IBM Cognos Metrics Manager – to aplikacja umożliwiająca pomiar wydajności, analizę związków i zależności pomiędzy osiągniętym efektem, założonymi celami i różnymi metodami ich realizacji


Cechy IBM Cognos Metrics Manager:

 • pozwala skutecznie komunikować strategię firmy poprzez określenie kluczowych wskaźników biznesowych, oczekiwań co do wyników i rezultaty, tak że staje się istotna dla wszystkich pracowników biorących udział w jej tworzeniu

 • pozwala monitorować działania w porównaniu z założonymi celami, pozwalając w każdej chwili na udzielenie odpowiedzi na pytanie czy firma czyni postępy w założonych zadaniach

 • Cognos Metrics Manager zapewnia pracownikom informacje, której potrzebują przez co podnosi odpowiedzialność poszczególnych osób za wykonanie swoich zadań

 • łączy różne działy w firmie, karty wyników są współzależne i ukazują wpływ jaki ma jeden dział na inny, prowadząc do pełnej współpracy

 • intuicyjny obraz biznesu – status wskaźników w zderzeniu z planowanymi danymi ujawniają postęp realizacji założonych celów w podziale na osobę, która za nie odpowiada lub z poziomu projektu. Dostęp do wskaźników możliwy jest dowolnym środowisku, przez stronę sieci Web lub w formacie PDF

 • użytkownicy mogą być też powiadamiani przez email, jeśli jakiś wskaźnik zmienia status lub wartość

 • Metrics Manager – jak inne produkty Cognos – daje możliwość dostosowania widoków do użytkownika, tak by przeglądał te dane, które go interesują, tworzył widoki ze wskaźnikami, które go dotyczą

 • scentralizowana zawartość: zbudowanie wskaźników z całkowicie odmiennych źródeł danych np: relacyjnych baz danych, plików Excel, a nawet wartości wprowadzanych ręcznie przez użytkowników

 • uproszczone tworzenie wskaźników: używamy różnych menu do tworzenia zakresu, kryterium, definicji źródeł danych

 • centralnie zdefiniowane wskaźniki KPI (Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki efektywności) dają pewność, że powstaje jedna, spójna wersja danych i ustalone są priorytety dla użytkowników

 • Cognos Metrics Manager posiada certyfikat Balanced Scorecard Collaborative, co oznacza, że najwięksi na świecie eksperci od Scorcardingu potwierdzają, iż produkt spełnia oczekiwania w tej dziedzinieMetrics Manager »  

    - wymagania »  
Słowniczek BI/CPM »