IBM Cognos Planning - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


IBM Cognos Planning


IBM Cognos Planning – pozwala tworzyć spójne, połączone ze sobą modele biznesowe, rozszerza proces planowania, tak, że nie dotyczy on tylko działu finansowego, ale łączy i angażuje wszystkich tych, którzy w swej bieżącej działalności operacyjnej pierwsi widzą zmiany warunków działania przedsiębiorstwa i mogą szybciej na nie zareagować. Cognos Planning odzwierciedla działalność całego przedsiębiorstwa, a nie tylko części dotyczącej finansów

IBM Cognos Planning to:

  • łatwe, elastyczne wdrożenie i skuteczne użytkowanie oprogramowania za pomocą przeglądarki lub interfejsu Excel

  • ochrona na przestrzeni całego przedsiębiorstwa – pełna kontrola dostępu i rejestracja pojedynczych użytkowników

  • elastyczność zabezpieczeń – możliwość nadania różnych możliwości dostępu do różnych informacji, większego lub mniejszego, w zależności od naszych wymagań

  • dopasowanie modelów i planów by pasowały do charakteru firmy i jej działalności. Wyszukane możliwości tworzenia modelów odpowiadających zależnościom i logice działania danej firmy. Można szybko i łatwo zmieniać założenia, zasady, porównywać warianty alternatywne i szacować wpływ różnych czynników w czasie rzeczywistym. Nie ma potrzeby wkładu w proces działu IT ani żadnej znajomości programowania. Dostępne są wielowymiarowe analizy dzięki porównywaniu i możliwości zmiany danych między różnymi wymiarami i perspektywami.

  • wdrożenie oprogramowania IBM Cognos Planning powoduje, że mniej czasu poświęcamy na proces planowania, więcej na rzeczowe analizy. Wyszukane funkcje pozwalają zgłębiać dane wydajniej, oceniać modele i testować założenia w ciągu kilku minut. Funkcja ‘break-back’ automatycznie rozdziela cele wyznaczone na najwyższym poziomie (często całej firmy) na dowolnych pojedynczych użytkowników, dane z poprzednich okresów, przewidywalną sezonowość na przestrzenie różnych wymiarów takich jak produkty, klienci, regiony czy okresy czasu, a wszystko bez potrzeby definiowania szczegółowych zasad biznesowych

  • IBM Cognos Planning stwarza możliwości dużego współudziału pracowników w tych procesach. Wprowadzanie danych oparte na Excel lub przeglądarce jest spersonalizowane i intuicyjne i nie wymaga od użytkowników żadnych dodatkowych szkoleń, a ponadto odbywa się w „zwykłym języku” a nie w obco brzmiących terminach finansowych. Wbudowane formuły tworzą dane finansowe takie jak dochód netto, zysk na akcję czy przychód na pracownika

  • oprogramowanie daje stale bieżące, aktualne dane, bo części składowe procesu są automatycznie agregowane, tak, że jakiekolwiek luki czy braki w całym złożonym procesie planowania są widoczne od razu

  • dane dotyczące planowania składowane są w jednym repozytorium, które są dostępne w każdym momencieCognos Planning »  

    - wymagania »  
Słowniczek BI/CPM »