Planowanie i budżetowanie - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Planowanie i budżetowanie


Planowanie i budżetowanie pozwala przezwyciężyć częste problemy, pojawiające się przy tworzeniu prognoz:

  • mało elastyczne, czasochłonne planowanie daje rezultaty, które nie są warte wysiłków w to włożonych

  • planowanie wykonywane głównie przez dział finansowy, co oznacza, że pozostałe działy przedsiębiorstwa nie angażują się w ten proces

  • założone cele są bardziej zgadywane niż przewidywanePlanowanie i konsolidacja:

  • pozwala na uzyskanie jednej, precyzyjnej wersji informacji poprzez skonsolidowanie różnych ksiąg w jedną wspólną mapę ksiąg rachunkowych

  • wprowadzanie poprawek i dostosowywanie możliwe dzięki elastycznym planom i prognozom, które pozwalają na modyfikacje w momencie gdy wydarzenia mają miejsce, a nie gdy do analiz są dostępne tylko roczne plany, które często są już nieaktualne zaraz po wydrukowaniu

Firma Cognos (IBM) oferuje pełny zakres oprogramowania, które pozwala tworzyć plany i budżety oraz skonsolidowane raporty księgowe.

Cognos Planning »  
Słowniczek BI/CPM »