Usługi - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Usługi


Inwestycja w najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne to nie tylko zakup oprogramowania. To przede wszystkim inwestycja w usługi wdrożeniowe i doradcze oraz inwestycja w szkolenia użytkowników końcowych.

Pomagamy zwiększyć zwrot z inwestycji w Business Intelligence ponieważ wspólnie z klientem dążymy do jednego celu – maksymalnego wykorzystania możliwości już istniejącej struktury informatycznej oraz wszystkich funkcjonalności Cognos.

Nasze usługi:

  • zwiększają zwrot z inwestycji w oprogramowanie firmy Cognos

  • pomagają klientom zarządzać wynikami firmy i zwiększać jej efektywność.

Jako Cognos Silver Consulting Partner posiadamy pełny dostęp do zasobów firmy Cognos – dostęp do oprogramowania i wiedzy niezbędnych dla świadczenia profesjonalnych usług doradczych.

Uslugi »  

    - Wdrożenia »  

    - Szkolenia »  

    - Serwis »