IBM Cognos 8 Business Intelligence - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


IBM Cognos 8 Business Intelligence


„Walka ze złożoną technologią się skończyła. Dzisiaj dla BI reguły się zmieniły…” – Rob Ashe, CEO, Cognos.

 

IBM Cognos 8 BI po raz pierwszy wiąże cztery główne moduły BI – ReportNet, PowerPlay, Metrics Manager i NoticeCast – w jednym pakiecie dostępnym w jednym miejscu.

 

IBM Cognos 8 BI w całości zbudowany jest w oparciu o architekturę sieci Web. Minimalizuje to zasoby jakie potrzebne są do wdrożenia, utrzymania i ewentualnego rozwoju tego narzędzia, nie wymaga bowiem instalowania dodatkowych apletów czy plug-in na stacjach roboczych. Upraszcza w znacznym stopniu środowisko BI w firmie, spełniając jednocześnie wszystkie wymagania użytkowników.

 

IBM Cognos 8 BI jest pierwszym produktem tak szeroko eliminującym bariery w dostępie do danych. Wszystkie funkcjonalności BI – raportowanie, analizy, scorecarding – mogą być wykonywane zarówno na danych relacyjnych jak i na różnorodnych źródłach danych OLAP. Podczas gdy rozwiązania innych dostawców wymagają oddzielnych narzędzi by dotrzeć do różnych typów danych, IBM Cognos 8 BI umożliwia przeglądanie w jednym miejscu wszystkich danych dostępnych w firmie.

 

IBM Cognos 8 BI to:

- nowoczesna wielowarstwowa architektura zbudowana w oparciu o obowiązujące standardy webowe (XML, SOAP, WSDL)

- możliwość administrowania systemem czy tworzenie raportów dzięki zalogowaniu się do systemu z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki

- scentralizowane zarządzanie - możliwość aktualizacji w jednym miejscu i wprowadzenia zmian globalnie w całej firmie

- reguły dotyczące raportów, analiz czy kart wyników, które mogą zostać stworzone raz i wdrożone globalnie, w całej firmie

- przyjazny interfejs - skracający czas adoptowania się użytkowników do nowego narzędzia i zmniejsza ich uzależnienie od działu IT

 

IBM Cognos 8 BI integruje się łatwo z portalami takimi jak IBM WebSphere, SAP NetWeaver, Plumtree. Może działać w systemach operacyjnych takich jak Windows, Unix czy Linux.

 

Kluczowym elementem nowego rozwiązania jakim jest IBM Cognos 8 BI są analizy. Umożliwiają eksplorację i analizy danych we wszystkich możliwych wymiarach, bez względu na to, gdzie dane są przechowywane.

Wykonywanie analiz odbywa się szybko i łatwo, a efektem jest dotarcie do odpowiedzi „dlaczego” pozostającej za określonymi wynikami, a przez to możliwość poprawy wyników firmy.

  

IBM Cognos 8 BI jeszcze bardziej ułatwia analizę nawet olbrzymich ilości informacji. Udoskonalenia dotyczą możliwości tworzenia złożonych filtrów, zagnieżdżonych zbiorów informacji i porównań różnych poziomów informacji – wszystko przy użyciu prostej techniki „drag-and-drop”. Teraz na przykład porównanie pięciu najlepszych przedstawicieli handlowych, w pięciu regionach z najgorszymi wynikami, biorąc pod uwagę pięć najlepiej sprzedających się produktów można wykonać szybko i prosto.

 

Możliwości Scorecarding zostały również rozszerzone, umożliwiając managerom lepsze monitorowanie decyzji dotyczących analizowanych wskaźników. Decyzje są analizowane na przestrzeni dłuższego okresu i przechowywane w systemie tworząc bazę, która jest dla użytkowników nieocenionym źródłem wiedzy, którą mogą wykorzystać stając w przyszłości przed podobnymi wyzwaniami.

 

IBM Cognos 8 BI integruje również dane dotyczące Planningu. Przy użyciu IBM Cognos 8 BI można szybko tworzyć raporty produkcji porównujące obecny stan w stosunku do planu i zabudżetowanych ilości.

 

Business Intelligence


Cognos 8 BI »  

Cognos 8 - Demo »